אנשים זקוקים לכסף כדי לממן אין ספור מטרות וצרכים. חלקם נחוצים ודחופים, חלקם פחות, ולפי סולם זה פחות או יותר קובעים בבנקים את המדרג שלפיו מדרגים גם בגופים המנהלים את הכספים שלנו את סדרי העדיפויות. כלומר, ברור שצריך בית, אז מלווים כספים לצורך קניית דירה. ברור גם שאנשים מסוימים חייבים רכב משום שבכך תלויה הפרנסה שלהם. אם נקלענו למשבר כלכלי והעסק שלנו זקוק לחילוץ יש הלוואות גם לצורך הזה, ואם חלילה משבר בריאות יש הלוואות שנועדו לסייע להיחלץ מהמצב עד שעומדים על הרגליים תרתי משמע, וחוזרים להרוויח שוב. כל הלוואה מתומחרת לפי רמת הסיכון של הלווה ובתנאים שונים, כולל עמלות ניהול שונות וריבית שהגופים המלווים גובים מהלווים, לצורך אותן הוצאות תפעול, לצורך רווחים מקסימליים ככל האפשר ולצורך מימון פעולות נוספות שלהם על ידי הפקת רווחים משירות הלוואות זה.

הלוואה לכל מטרה מהי?

כאשר אנחנו מגישים בקשה לבנק או כל גוף אחר לקבל הלוואה, מלבד האישורים על יכולת החזר שלנו וכושר ההשתכרות שלנו כדי להבטיח את תשלום ההחזרים על ההלוואה, אנחנו גם מחויבים לתת הסבר לאיזה צורך ההלוואה ניתנת. הלוואות לכל מטרה, מטבע הדברים, יכולות להיות גם למימון מותרות כמו חופשת חלומות באיים אקזוטיים ויוקרתיים במיוחד, או הלוואה לצורך סיוע לבן משפחה שהסתבך או כל סיבה אחרת שלנו נראית חיונית, אבל הבנק עלול לחשוב שהיא אינה לגיטימית. כאן שמורה לו הזכות לסרב, אם נראה לו גם שלא נוכל לעמוד בהחזרים. במקרים כאלה, אנחנו פונים לגופים אחרים כדי לבקש הלוואה ללא מטרה כזאת, אם כי גם שם נצטרך לעמוד בתחקור המעמיק הזה האם ההלוואה ללא מטרה תוחזר לגוף המלווה כפי שהלווה התחייב לעשות זאת. את זה חשוב להדגיש, משום שאין כזה דבר שלווה לא יחויב להציג הוכחות ליכולתו לעמוד בהחזרים לפי לוח הפירעון שנקבע לו.

הלוואה חברתית כדרך להלוות לכל מטרה

בפלטפורמת הלוואות חברתיות, שמתווכת בין מלווים שרוצים להרוויח יותר ריבית על הכספים שלהם לבין לווים שרוצים הלוואה לכל מטרה מבלי לשלם יותר מדי עמלות וריבית גבוהה להחריד לבנקים, אפשרי באמת לקבל הלוואה לכל מטרה שכזאת. עם זאת, הלווה יצטרך באמת לעבור את אותו נתיב האישורים והבדיקה כמו כל לווה אחר, הבקשה שלו תובא בפני מלווים שירצו להשקיע בו ויחליטו שמטרה זו ראויה ככל מטרה אחרת, ולכן הלווה יוכל לקבל את הכסף שנזקק לו בתנאים טובים יותר מהבנקים.

מה מרוויחים בהלוואה חברתית?

פלטפורמות ה-P2P – עמית לעמית - שמתווכות בין עמיתים, אנשים רגילים שרוצים להרוויח מהעמדת הכסף שלהם לצורך אחרים בריבית גבוהה מהריבית המשולמת בבנקים על פיקדונות, לבין לווים שרוצים ללוות כספים בריבית נמוכה יותר מהבנקים וללא סירובים מיותרים, הן הבשורה החברתית העכשווית של הכלכלה השיתופית. ההלוואות מניבות הכנסה פסיבית לכל מי שמלווה אותם והלווים זוכים לתנאים טובים יותר בהקצאת משאבים.

מה זה הלוואה לכל מטרה